Distribucioni fotometar

GO-2000 distribucioni fotometar je automatizovani sistem za testiranje optičkog distributera koji je sposoban da u istom vremenu realizuje CIE  C- γ i B-β program merenja. Koristi se za merenje fotometrijske snage unutrašnje i vanjske LED lampe i reflektore.

 Integraciona lopta

Integraciona lopta (ili Ulbricht lopta) je optički elemenat koja je šuplja i ofarbana u belu boju da odbije svetlost. Na ulaznom i izlaznom delu lopte se nalaze male rupice.  

 IP klasifikacioni test

Pošto naše LED lampe se koriste u vanjskim uslovima, moramo obezbediti odgovarajuću zaštitu od vlage. Svaki IP test koji se izvrši u našim laboratorijama se ponavljaju u nezavisnoj laboratoriji da bi se dobili uverljivi podaci.

 Test vibracije

Nakon instalacije LED ulične rasvete pored puteva, dolazi do jake vibracije na stubovima zbog prometa kamiona koja se premešta na ove lampe. Zato se moraju testirati komponenti da se izbegnu poremećaji pri radu.

 Mašina za merenje niske i visoke temperature

Visoka temperatura dostiže 60 stepeni za vreme 16 satnog testiranja. Zatim pri testiranju na niskoj temperaturi ona pada na -20 celzijusa što traje 8 sati u 7 ciklusa. Ovi testovi su izvršeni da se obezbedi dobar rad na niskim i visokim temperaturama.


Slani sprej test
Aparat se koristi za testiranje LED proizvoda otpornosti na kiselinu i bazu, koroziju aluminijskih legura, kao i šrafova i komponenata od čelika.