O MIC-u

    MIC Opto-elektronička kompanija je osnovana 2005. Godine i uskoro je postala jedna od vodećih kompanija koja se bavi LED optičkom elektronikom i operativnim uslugama. Specijalizovana je na polju razvoja, proizvodnje, prodaje, i usluga u vezi LED rasvete. Obavezali smo se da ćemo tražiti obuhvatna rešenja našim klijentima.   
    Naši proizvodi se mogu pronaći u Sjedinjenim Američkim Državama, Japanu, Velikoj Britaniji, Rusiji, Pakistanu, Saudijskoj Arabiji, Indiji i još u sto drugih zemalja i u njenim pokrajinama, opštinama, autonomnim regijama, i vodećim kompanijama. Naš stručni oblast je u glavnom istraűivanje i proizvodnja poluprovodnih (LED) svetlećih aparata (LED ulična svetla, LED tunelska rasveta, LED semafori, reflektori, LED cevi, ugradljivi LED, LED panel osvetljenje, LED zalivska svetla, LED sportske lampe, LED svetla, LED trake, Božićni svetleći ukrasi itd.). Svake od gore navedenih proizvoda su ključne značajnosti u ovim zemljama i koriste se u široke svrhe. Izvozimo u više od 120 zemalja gde se ističu visokim kvalitetom brenda.
    Kompanija radi u skladu sa ISO9000 standardom već 4 godine u toku koje naši proizvodi su dobili certifikate UL,CE, RoHS. Kompanija – koja je samostalna fabrika – se nalazi u gradu Shenzhenu u provinciji Guangdong raširuje se na površini od 12.000 m2 u lepom, čistom, i ugodnom okruženju.
    Posle šest godina razvoja sa jakom privrednom snagom i usavršavanjem stručnog kadra osnovali smo jak tehnički tim.
    Kompanija je značajna u proizvodnji, distribuciji, i prodaji LED proizvoda; sarađuje sa više od 100 distributera, i potpisala je prodajni ugovor u više od 20 zemalja širom sveta. Na unutrašnjom državnom nivou raspolaže sa dobro izgrađenom prodajnom mrežom. Uz pomoć brzog razvoja u roku od 5-10 godina napora, naša kompanija je uspela da se upiše na listu kompanija koje proizvode polu provodne rasvetne  proizvode. Na ovoj listi se nalaze kompanije koje su ukopno proizvele više od 10 milijarde polu provodnih svetala koja doprinosi čovečanstvu u smanjenju potrošnje električne energije i pomaže u novoj revoluciji na ovom tržištu.
Moderna rukovodeća filozofija i društvena kultura je pozitivno uticala na kompaniju. Filozofija naše kompanije je stalna inovacija, kvalitet i efikasnost, humanost i „klijenti su na prvom mestu“. Uz pomoć tehničkih inovacija naša kompanija je u stanju da drži svoju sudbinu i konkurentnost u svoje ruke. Proizvodimo aparate velikog kvaliteta da bismo stekli bolju tržišnu i društvenu prednost. Dalje ojačava našu privrednu moć sredstva i briga o izučavanju novih stručnih kadrova. Kvalitetne usluge su garancija za dalji rast i razvoj što je osiguranje da ostanemo na prvom mestu.
    Stručni tehnički tim je dala jaku osnovu za razvoj i proširenje naše kompanije. Tehničko razvojni centar u Sjedinjenim Američkim Državama je sa multidisciplinarnim timom omogućila uslove na polju optike, termalne nauke, konstrukcije, hardvera i softvera. Naučni tim je stvorio softvere za projektovanje optičkih uređaja kako bi uz pomoć moderna naučna dostignuća proizvela LED uređaje velike snage.
    2008. godine na takmičenju u oblasti polu provodne rasvete i inovacija naš naučni tim je doneo tri značajne nagrade: "Product Innovation Award", "Best Choice Award ", " Innovation Award Finalist" - („Nagrada za razvoj proizvoda“, „Nagrada za najbolji izbor“, „Finalista u inovacijama“).
    Sa ovim uspehom, postali smo jedina firma koja je dobila ove nagrade u delti Biserne reke koja se bavi LED proizvodnjom.
    Pored svega vlasnici smo sledećih priznanja: Lighting Association, the Guangdong company, the Shenzhen Bureau of Trade and Industry, Illuminating Engineering Society Award – (Organizacija rasvetnih uređaja, Guangdong kompanija, Shenzhen Trgovinski i Industrijski Biro, Priznanje Društva za Inženjering Svetala) za revolucionarnu novu tehnologiju i za druga rasvetna uređaja. Međunarodni biro za patente je odobrila  proizvodnju 21 naših patenata.
    U industriju polu provodnika (LED) sa sofisticiranom tehnologijom i opremom postigli smo prodor na polju rasvetnih uređaja. Posle dugogodišnjeg razvoja i importa tehnologije raznih čuvenih kompanija, uspeli smo da stvorimo jedinstvene proizvode. LED paket velike snage se proizvodi na eutentičnom automatskom linijom. Dopunjuje tržište sa visoko kvalitetnim rešenjima koji su u nedostatku.
    Eutentični Led paket visoke snage, rasvetna tehnologija i modularna tehnologija za hlađenje obezbeđuje kompaniji prednost na tržištu polu provodnih LED proizvoda. Posedujemo vrednosne kvalitete za izgradnju jedinstvenih rasvetnih modela.        
    Naša kompanija teži za uvođenje ovih uređaja u male zajednice kako bi sa državnim rukovodstvom i privredom uveli nova rešenja na polju uštede energije koristeći sasvim nove metode koja bi doprinela u izgradnji napredne i savremene rasvete.